Sistem Pengurusan Kewangan(SPKW)

PENGUMUMAN

PERHATIAN

PERMOHONAN BERTUGAS RASMI KE LUAR NEGARA PERLU:


1.    MENDAPATKAN ULASAN BAHAGIAN KEWANGAN (KW) KDN TERLEBIH DAHULU BAGI MEMASTIKAN PERMOHONAN LENGKAP DAN TERATUR. 

 

2.    MENGIKUT KETETAPAN TEMPOH SEPERTI BERIKUT:


i.    PERMOHONAN YANG MEMERLUKAN KELULUSAN KHAS MOF PERLU DIKEMUKAKAN MELALUI BAHAGIAN KW SEKURANG-KURANGNYA TIGA (3) MINGGU DARIPADA TARIKH PERJALANAN; DAN

 

ii.    PERMOHONAN YANG MEMERLUKAN KELULUSAN PEGAWAI PENGAWAL SAHAJA PERLU DIKEMUKAKAN MELALUI BAHAGIAN KW SEKURANG-KURANGNYA DUA (2) MINGGU DARIPADA TARIKH PERJALANAN.

 
3.    MULAI APRIL 2024, PERMOHONAN YANG DIKEMUKAKAN KURANG DARIPADA 5 HARI DARI TARIKH PERJALANAN, SPKW TIDAK BOLEH DITERUSKAN.
 

GARIS PANDUAN PERMOHONAN DAN BORANG-BORANG BERKAITAN

LOG MASUK