Sistem Pengurusan Kewangan(SPKW)

PENGUMUMAN

PERINGATAN BAGI PENGURUSAN PERMOHONAN BERTUGAS RASMI KE LUAR NEGARA KDN

PERMOHONAN BERTUGAS RASMI KE LUAR NEGARA PERLU:

(a) Mendapatkan ulasan Bahagian Kewangan (KW) KDN terlebih dahulu bagi memastikan permohonan lengkap dan teratur; dan

(b) Mengikut ketetapan tempoh seperti berikut:

     i. Permohonan yang memerlukan kelulusan khas MOF perlu dikemukakan melalui Bahagian KW sekurang-kurangnya tiga (3) minggu daripada tarikh perjalanan; dan

    ii. Permohonan yang memerlukan kelulusan Pegawai Pengawal sahaja perlu dikemukakan melalui Bahagian KW sekurang-kurangnya dua (2) minggu daripada tarikh perjalanan.  

BORANG-BORANG BERKAITAN

LOG MASUK